Máy gấp với bộ dao điều khiển điện tử zyhd 720e

máy gấp với bộ dao điều khiển điện tử zyhd-720e 6