STT Vị trí Thu nhập dự kiến Ứng tuyển
1 Nhân viên kinh doanh
– Phụ trách giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
-Tìm kiếm và duy trì các mối quan hệ với khách hàng.
-Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng với khách hàng.
15 triệu – 20 triệu/tháng Ứng tuyển
2 Kỹ thuật máy
– Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng máy cho khách hàng.
– Sửa chữa và bảo hành máy.
8 triệu – 15 triệu/tháng Ứng tuyển
3 Nhân viên Kỹ thuật Pha màu mực Offset
– Thực hiện công việc pha màu mực Offset theo tiêu chuẩn của máy chuyên dụng.
– Các công việc khác theo hướng dẫn và yêu cầu của Trưởng nhóm/ Trưởng phòng.
7 triệu – 15 triệu đồng/tháng
4 Nhân viên Bán hàng Kỹ thuật Rulô máy xeo giấy
– Xác định khách hàng tiềm năng là các doanh nghiệp có máy xeo giấy; thiết lập mối quan hệ mới, duy trì mối quan hệ khách hàng hiện tại; lập kế hoạch gặp, thăm hỏi khách hàng; tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách trước và sau khi bán hàng.
– Giới thiệu sản phẩm cho khách hàng ngành giấy.
– Cập nhật và lưu trữ cơ sở dữ liệu khách hàng.
– Báo giá và thuyết trình sản phẩm.
– Phối hợp với các bộ phận để thực hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình mua bán và sản xuất hàng hóa.
– Và một số công việc liên quan khác.
Từ 20 triệu đồng/tháng trở lên
5 Nhân viên hiện bản kiêm Vận chuyển
– Vận hành máy out kẽm CTP.
– Kiểm tra chất lượng kẽm thành phẩm trước khi chuyển giao cho khách.
– Đóng gói sản phẩm.
– Vận chuyển sản phẩm cho khách hàng.
– Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp
7 triệu – 12 triệu đồng/tháng
6 Nhân viên Sale Admin
– Kiểm soát và thu hồi công nợ.
– Chăm sóc khách hàng, gặp gỡ khách hàng khi cần thiết.
– Tiếp nhận và xử lý thông tin của khách hàng.
– Lập báo cáo liên quan định kỳ và các vấn đề bất thường.
15 triệu – 20 triệu/tháng  

 

7 Nhân viên vận hành máy CTP
– Vận hành máy out kẽm CTP.
– Kiểm tra chất lượng kẽm thành phẩm trước khi chuyển giao cho khách.
– Đóng gói sản phẩm.
– Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.
7 triệu – 9 triệu/tháng
8 Chuyên viên Nhân sự
– Thực hiện kế hoạch tuyển dụng.
– Thực hiện tính lương, chế độ đãi ngộ, thi đua khen thưởng và giải quyết chế độ, chính sách cho CBNV.
– Phối hợp xây dựng và giám sát triển khai hệ thống quản trị nhân sự, đánh giá thực hiện công việc tại các phòng/ ban/ bộ phận theo đúng quy định.
– Liên hệ, giao dịch với các cơ quan, tổ chức để giải quyết công việc theo nhiệm vụ được phân công.
– Các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.
12 triệu – 15 triệu/tháng

Liên hệ: Mrs. HẢO | 0984911515 | hcns2006.sic@gmail.com