[Thiết kế] Màu Pantone là gì?

[Thiết kế] Màu Pantone là gì?Được coi như màu sắc cơ bản thứ 5 bên cạnh 4 màu CMYK dành cho in ấn, màu Pantone trở thành hệ quy chiếu màu sắc chuẩn mực,...

Xem thêm