Máy dán cạnh túi 2 mảnh tự động cm2sp 1400 tf

máy dán cạnh túi 2 mảnh tự động cm2sp-1400 tf 6